Bankaları Denetleyen Devlet Kurumu Hangisi?

Türkiye’de bankaları denetleyen veya banka işlemlerini düzenleyen devlet kurumu birçok kişi merak etmektedir. Her ticari faaliyette olduğu gibi bankalarında denetlendiği ve işlemlerin düzenlendiği devlet kurumu bulunmaktadır. Ülkemizde bu kurum adı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ‘dur.

BDDK kurumunun amacı bankaların kanuna uymasını sağlaması, piyasalarda güven ve istikrar sağlama, tasarruf yani banka müşterililerini güven ve istikrarı koruma, piyasa kalkınmasını göz önünde bulundurmak. Kredi sistemi etkin olarak işlemesini sağlamak, bankaların kuruluş, devir, birleşme, denetleme ve tasfiye esaslarını düzenleme amacı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu yani kısaca BDDK kurulmuştur.

BDDK bir başkan, bir başkan yardımcısı ve yedi üyeden oluşmaktadır. Buradaki kurul başkanı BDDK başkanıdır. Karar organı ise yedi kişidir. Bu kurul haftada en az bir defa, gerekli olduğu halde ise beş üyenin olması ile de toplanır.

BDKK yetkileri ise başlıca; piyasanın güven ve istikrarını sağlanması ve tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin gözetlenmesi amacı ile banka ya da finans şirketleri mevzuata dayalı olarak banka kuruluş, birleşme, bölünme veya tasfiye gibi durumları düzenlemek, uygulamak, uygulanması sağlama izleme ve denetleme.

Ülkemiz içerisinde veya yurt dışında benzer kurumların katılmış olduğu uluslararası finans, iktisadi veya mesleki teşekkül üye olmak, görev alanına giren yurt dışındaki ülkelerin yetkilileri ile uzlaşma yapmak ve diğer kanunda verilen görevleri yerine getirmektir. BDDK 31 Ağustos 2000 tarihinde kurulmuş özerk bir kurumdur.

Yorum ya da Şikayet Yazın

Müşteri yorumları